อินเวอร์เตอร์ออนกริด
ระบบจัดเก็บพลังงาน
คลาวด์พลังงานอัจฉริยะ
ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน
ซีรีส์ N1 HL
3KW / 3.68kW / 5kW
เฟสเดียว, 2 MPPTs
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแรงดันต่ำ

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด RENAC N1 HL ซีรีส์ใช้ได้กับทั้งระบบ PV แบบออนกริดและออฟกริดควบคุมการไหลของพลังงานอย่างชาญฉลาดผู้ใช้ปลายทางสามารถเลือกชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้ากริดที่สะอาดและฟรี และปล่อยไฟฟ้าที่เก็บไว้เมื่อจำเป็นด้วยตัวเลือกโหมดการทำงานที่ยืดหยุ่น

ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน

ซีรีส์ N1 HL

3KW / 3.68kW / 5kW
เฟสเดียว, 2 MPPTs
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแรงดันต่ำ

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด RENAC N1 HL ซีรีส์ใช้ได้กับทั้งระบบ PV แบบออนกริดและออฟกริดควบคุมการไหลของพลังงานอย่างชาญฉลาดผู้ใช้ปลายทางสามารถเลือกชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้ากริดที่สะอาดและฟรี และปล่อยไฟฟ้าที่เก็บไว้เมื่อจำเป็นด้วยตัวเลือกโหมดการทำงานที่ยืดหยุ่น

คุณสมบัติ
ซีรีส์ N1 HL
ซีรีส์ N1 HL
ซีรีส์ N1 HL
N1_HL_banner022x_72W0P8u
N1_HL_banner032x_ia7hNoC
N1_HL_banner042x_gFLObLQ