อินเวอร์เตอร์ออนกริด
ระบบจัดเก็บพลังงาน
คลาวด์พลังงานอัจฉริยะ
อินเวอร์เตอร์ออนกริด
R3 โปร ซีรีส์
30kW/33kW/36kW/40kW
สามเฟส 3 MPPT

อินเวอร์เตอร์ RENAC Pro Series ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กด้วยขนาดกะทัดรัด|การออกแบบอินเวอร์เตอร์มีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่ายประสิทธิภาพสูงสุด 98.8% ด้วยระบบระบายอากาศที่ได้รับการออกแบบขั้นสูงทำให้อินเวอร์เตอร์สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อินเวอร์เตอร์ออนกริด

R3 โปร ซีรีส์

30kW/33kW/36kW/40kW
สามเฟส 3 MPPT

อินเวอร์เตอร์ RENAC Pro Series ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กด้วยขนาดกะทัดรัด|การออกแบบอินเวอร์เตอร์มีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่ายประสิทธิภาพสูงสุด 98.8% ด้วยระบบระบายอากาศที่ได้รับการออกแบบขั้นสูงทำให้อินเวอร์เตอร์สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
R3 โปร ซีรีส์
R3 โปร ซีรีส์
R3 โปร ซีรีส์
111
222
03